Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o "Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń Grupa Robocza - FSC Polska.

1. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org

2. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Bytów  - plik w materiałach do pobrania

W dniach 1.04.-15.04.2014 roku Nadleśnictwo Bytów przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat. 6).

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pana Wiesława Kożyczkowskiego, tel.  +48 59 822 60 66, email: bytow@szczecinek.lasy.gov.pl