Lista aktualności Lista aktualności

Edukacja

Na terenie nadleśnictwa Bytów zlokalizowanych jest 10 ścieżek przyrodniczych.

 

Ścieżka przyrodnicza "Szlakiem Pięciu Jezior"- położona jest na południe od Jeziora Jasień, przy drodze Bytów-Lębork. Ścieżka składa się z dwóch pętli: mała - 8km (na której znajduje się 11 przystanków), duża pętla - 11km. Mała pętla przeznaczona jest wyłącznie dla turystów pieszych, natomiast dużą można pokonać rowerem lub samochodem. Ścieżka wiedzie między pięcioma jeziorami: Modre, Obrowo Małe, Jasień, Pomyskie i Żabie. Na trasie ścieżki spotkać możemy jeziora lobeliowe, torfowiska wysokie i niskie, a także wiele stanowisk roślin chronionych. Podążając " Szlakiem Pięciu Jezior" docieramy do jednej z najstarszych elektrowni wodnych w Europie - E.W. "Struga" z 1896r. Szczególnie interesująca historycznie jest miejscowość Jasień, gdzie napotkamy ruiny dworu z XVIIIw. oraz kościół z XVIIw. o konstrukcji szkieletowej, pokryty trzciną. W pobliżu Jasienia znajdują się także: osada wczesnośredniowieczna, dwie huty szkła oraz relikty trzeciej.

Ścieżka przyrodnicza "Gałęźnia Mała" - położona jest w miejscowości Gałęźnia Mała, przy trasie Motarzyno -Kołczygłowy. Trasa ścieżki wynosi 4km, na której rozlokowano 11 przystanków. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych ścieżek przyrodniczych do tzw. "serca" P.K. "Dolina Słupi". Trasa ścieżki położona jest w otoczeniu przepięknych form terenu wyrzeźbionych przez rzeki i strumienie, wśród licznych pagórków, łąk i lasów. Wędrując ścieżką napotkamy rzadkie torfowiska źródliskowe-typu niskiego, a także liczne rośliny i zwierzęta chronione. Spotykamy tu stary park podworski z licznymi drzewami pomnikowymi, kościółek z 1887r., zamek wodny zamykający otwarty kanał rz. Słupi, grodzisko i osady wczesnośredniowieczne, Elektrownię Wodną "Gąskowo" z 1914r., która jest największą jaką wybudowano na rz. Słupi.

Ścieżka przyrodnicza "Okolice Jeziora Głębokiego"- swój początek ma w miejscowości Gałęzów, odległej 17km od Bytowa i 35km od Słupska. Ścieżka składa się z dwóch pętli: mała - 3,5km (na której rozlokowano 9 przystanków) oraz dużej o długości 8km. Ścieżkę jest łatwo dostępna, można do niej dojechać samochodem lub autokarem. Ścieżka wiedzie przez tereny interesujące pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, położone w rynnie Jeziora Głębokie. Wędrówkę rozpoczynamy w miejscowości Gałęzowo, z parkingu położonego nad Jez. Gałęzowskim. Pokonując trasę ścieżki docieramy do Jeziora Głębokie ( o pow. 107,5ha), jest to drugi co do wielkości akwen wodny P.K. "Dolina Słupi". Podążając dalej docieramy do zabudowy hydrotechnicznej (zamku wodnego), który kieruje wody rz. Słupi do elektrowni w Gałęźni Małej. Obserwując przyrodę, która nas otacza możemy dostrzec ginące gatunki widłaków, storczyki leśne i łąkowe, oraz stanowiska skrzypu olbrzymiego i wawrzynka wilczełyko. Wybierając dłuższą trasę dotrzemy do zapory rz. Bytowej, idąc dalej mijamy rz. Słupię i docieramy do zalewu rz. Bytowy.

Ścieżka przyrodnicza "Gołębia Góra"- zlokalizowana jest w Gołębiej Górze, przy trasie Bytów - Unichowo. Długość ścieżki wynosi 3km, na której znajduje się 7 przystanków. Pokonując trasę ścieżki możemy podziwiać fragment doliny Słupi, wciętej głęboko w wysoczyznę morenową, której krawędź opada w kierunku rzeki. Stoki porośnięte są lasami mieszanymi, w których na szczególną uwagę zasługują pomnikowych rozmiarów sosny i buki. Spacerując po lesie możemy spotkać wiele rzadkich i ciekawych gatunków roślin. Przemierzając ścieżkę docieramy do starej siedziby Nadleśnictwa (z 70-tych XIXw.), tu też możemy obejrzeć zabytkową pompę wodną. Mokradła, przy których będziemy przechodzić są ważnym godowiskiem płazów, zwłaszcza żab. Można tu spotkać 9 gatunków płazów, czyli 50% żyjących w Polsce. Trzy z nich zaliczane są do rzadkich i nielicznych - traszka grzebieniasta, grzebiuszka ziemna i ropucha paskówka. Podążając dalej docieramy do dorzecza Słupi, gdzie korzystne warunki do życia i rozwoju znalazły cenne gatunki: ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.

  

Na trasie ścieżki Gołębia Góra zobaczyć możemy zabytkową pompę.

Rezerwat "Grodzisko Borzytuchom" - długość trasy ścieżki dydaktycznej wynosi 2km. Przedmiotem ochrony jest las bukowy z licznymi pomnikowymi okazami drzew porastający wierzchołek "Diabelskiej Góry". Głównym zbiorowiskiem leśnym jest kwaśna buczyna niżowa z pojedynczymi okazami liczącymi ok. 200 lat. Na szczególną uwagę zasługuje niewielkie zarastające, śródleśne lobeliowe jeziorko, wokół którego wykształciło się torfowisko przejściowe, tworzone głownie przez mchy torfowce i zbiorowiska turzyc. Rezerwat zajmuje fragment moreny czołowej o wysokich walorach krajobrazowych.

Ścieżka dydaktyczna "Dąbrowa rzepnicka"- podmiejska ścieżka o tematyce leśnej, dotycząca ochrony i zagospodarowania lasu, o długości 6km. Na trasie wyznaczone jest miejsce na odpoczynek oraz rozpalenie ogniska. Ścieżka ta chętnie wykorzystywana jest do organizacji lekcji przyrody w terenie, tzw. "zielonych lekcji"

  

Fot. Zielona klasa na ścieżce "Dąbrowa rzepnicka"

Ścieżka przyrodnicza "Las nad Jeziorem Mądrzechowskim" Rezerwat "Las nad Jeziorem Mądrzechowskim" powstał w 1998 roku, jest umiejscowiony na terenie leśnej enklawy znajdującej się w pobliżu jeziora Mądrzechowskiego. Otoczony jest polami uprawnymi. Chroni unikatowe stanowiska Skrzypu olbrzymiego oraz przepiękne fragmenty grądu, kwaśnej buczyny niżowej, łęgu i olsu, które porastają skarpę opadającą do Jeziora Mądrzechowskiego. Skarpa poprzecinana jest licznymi jarami i wąwozami. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, została wykształcona przez odpływowe wody roztopowe w okresie polodowcowym.Przez teren rezerwatu został wyznaczony pieszy szlak. Nie wolno poruszać się rowerem. Idąc wyznaczoną ścieżką mamy okazję podziwiać bogactwo florystyczne drzew oraz roślin runa. Występuje tu kilkadziesiąt gatunków roślin.

Przez teren rezerwatu został wyznaczony pieszy szlak. Nie wolno poruszać się rowerem. Idąc wyznaczoną ścieżką mamy okazję podziwiać bogactwo florystyczne drzew oraz roślin runa. Występuje tu kilkadziesiąt gatunków roślin.

 

Oprócz wyżej opisanych na terenie nadleśnictwa znajdują się jeszcze:

  •     Ścieżka przyrodnicza "Szlakiem Bytowskich Jezior Lobeliowych"
  •     Ścieżka przyrodnicza "Leśne Uroczysko"
  •     Ścieżka przyrodnicza "Pomniki przyrody w leśnictwie Modrzewo"

 

Teren Nadleśnictwa poprzecinany jest licznymi pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi. Coraz bardziej popularna staje się turystyka konna po specjalnie wyznaczonych szlakach.