Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwo Bytów informuje, że lasy Regionalnej  Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku posiadają certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.

1) FSC® o numerze SGS-FM/COC-00008

2) PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/12/1

Dokumenty te gwarantują, że lasy Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.