Wydawca treści Wydawca treści

Telefony alarmowe

Telefony alarmowe ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Bytów

•Biuro Nadleśnictwa: w godz.7–15 tel. 0-59 822 60 66

•Punkt Alarmowo Dyspozycyjny ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Bytów:

od poniedziałku do piątku:
w godz. 7–15:00 tel. 0-59 822 60 66,

w godzinach 15-20:00
oraz w dni wolne od pracy w godz. 9–20 tel. 59 822 96 35 lub 696 495 072

•Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej tel. 600 902 279