Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Lasy musimy chronić przed czynnikami: antropogenicznymi, biotycznymi i abiotycznymi zagrażającymi ich trwałości.

Ochrona lasu to zespół zabiegów mających na celu podniesienie naturalnej odporności drzewostanów polegających na:

· wykonywaniu zabiegów profilaktycznych i ochronnych,

· zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu nadmiernie pojawiających się i rozpowszechniających szkodliwych dla lasu organizmów,

· gospodarowaniu w lasach zwierzyną w sposób nie zagrażający trwałości lasów.

    Lasy Nadleśnictwa Bytów położone są w I strefie zagrożenia, co oznacza, że gradacje szkodników pierwotnych są zjawiskiem bardzo częstym. Ponadto zdarzają się rozległe pojawy szkodników wtórnych oraz klęski żywiołowe (wiatrołomy i śniegołomy).

Fot. Szkody spowodowane przez wiatr