Lasy nadleśnictwa

Piaszczyste pagórki porośnięte sosnowymi drzewostanami. Rynnowe doliny wypełnione przez wody bardzo czystych, często lobeliowych jezior. Drzewostany liściaste porastające żyźniejsze fragmenty morenowego krajobrazu oraz rzeki, których odcinki posiadają charakter rzek górskich to charakterystyczne cechy ziemi bytowskiej.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.