Wydawca treści Wydawca treści

LASY NALDEŚNICTWA BYTÓW

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

W lasach Nadleśnictwa Bytów w drzewostanach występuje 15 gatunków drzew zdefiniowanych jako gatunki panujące. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, panująca na 80,48% powierzchni. Ważniejszymi gatunkami są również: Bk – 10,49%, Brz – 2,85%, dęby – 2,64%, Św – 1,75%, Ol – 0,91% i Md – 0,74%. Pozostałe gatunki występują sporadycznie, na niewielkich powierzchniach. Udział poszczególnych gatunków jest różny w zależności od obrębu. Najbardziej zróżnicowany jest obręb Bytów, gdzie drzewostany z panującą sosna zajmują 71,38% powierzchni, przy udziale 19,50% - drzewostanów bukowych, 3,93% - drzewostanów brzozowych, 2,98% - drzewostanów dębowych i 1,08% - drzewostanów świerkowych. Najmniej zróżnicowany jest obręb Gołębia Góra, gdzie drzewostany sosnowe występują na 93,16% powierzchni, a drugie pod względem udziału drzewostany bukowe zajmują – 2,08% . W obrębie Borzytuchom drzewostany sosnowe zajmują 78,92%, a następne pod względem udziału są drzewostany bukowe – 9,44% świerkowe – 3,04%, brzozowe – 2,92%, dębowe – 2,83%.