Wydawca treści Wydawca treści

Ostoje bioróżnorodności

W celu zintensyfikowania ochrony zasobów zamierającego i martwego drewna oraz organizmów z nim związanych na terenie Nadleśnictwa Bytów wyznaczono sieć ostoi różnorodności biologicznej.

 

W lasach Nadleśnictwa Bytów wytypowano 428 pododdziałów (764,82 ha) mających spełniać rolę ostoi różnorodności biologicznej.

Poniżej w materiałach do pobrania znajduje się wykaz kategorii ostoi różnorodności biologicznej wraz z powierzchnią poszczególnych kategorii.