Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

Na terenie nadleśnictwa ustanowiono dziesięć rezerwatów przyrody: „Grodzisko Borzytuchom" chroniące fragment buczyny pomorskiej porastającej zbocza tzw. „Diabelskiej Góry", z sędziwymi okazami buków, dębów i świerków oraz jezioro przekształcające się naturalnie w torfowisko przejściowe; „Jezioro Duże i Małe Sitno" - chroniący zarastające jeziora i tworzące się na ich miejscu torfowisko, z okazami rzadkich gatunków roślin i ostoją ptaków, „Gołębia Góra" - rezerwat, którego celem ochrony jest zachowanie swoistych cech krajobrazu środkowego biegu rzeki Słupi, „Gniazda Orła Bielika", chroniący starodrzew sosnowy - ostoję bielika, „Las nad Jeziorem Mądrzechowskim", którego celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk grądowych i łęgowych o cechach naturalnych, porastających zbocza i zagłębienia licznych jarów i wąwozów z licznymi stanowiskami skrzypu olbrzymiego, „Mechowiska Czaple", którego większą część zajmują zbiorowiska wilgotnych i wtórnie zabagniających się łąk, „Dolina Huczka" chroni zbiorowiska lasów bukowych oraz grądu pomorskiego z występującymi rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, często o podgórskim typie zasięgu występujące w okolicach strumienia Huczek. „Skotawskie Łąki" chroniące zespół torfowisk w obszarze źródliskowym rzeki Skotawy oraz cenne ekosystemy wodne, łąkowe i leśne. Rezerwat „Jezioro Cechyńskie Małe" i „Jezioro Głęboczko", których celem ochrony jest zachowanie jezior lobeliowych wraz z charakterystyczną roślinnością oraz cennymi gatunkami roślin i zwierząt.