Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej większość obszaru nadleśnictwa należy do Krainy Bałtyckiej, dzielnicy Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, i tylko południowo-wschodnia część obrębu Bytów należy do Krainy Wielkopolsko –Pomorskiej, dzielnicy Borów Tucholskich. Pojezierze Bytowskie, które jest zachodnią częścią Pojezierza Kaszubskiego charakteryzuje się szczególnie ostrą rzeźbą terenu przypominającą krajobrazy podgórskie. Krajobraz charakteryzuje się klasycznymi formami polodowcowymi moreny czołowej - wąwozami, jeziorami i wzniesieniami. Wiele z jezior jest jeziorami lobeliowymi. W tych bardzo czystych oligotroficznych jeziorach występuje reliktowa roślina lobelia jeziorna. Pomimo dużej zmienności krajobrazowej i siedliskowej, drzewostany nadleśnictwa są dość jednorodne, gdyż około 65 proc. powierzchni zajmują jednolite sośniny. Obok wielopostaciowego boru sosnowego, najważniejszym zbiorowiskiem leśnym jest buczyna pomorska. Zachowały się też naturalne fragmenty takich zespołów roślinnych jak grąd, ols, łęg olszowo-jesionowy. Jedną z cech terenów Nadleśnictwa Bytów są licznie występujące torfowiska wysokie typu atlantyckiego.

Na tym niezwykle zróżnicowanym terenie utworzono w 1981 roku Park Krajobrazowy „Dolina Słupi". W jego zasięgu znalazła się prawie połowa powierzchni nadleśnictwa.

Fot. Słupia