Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych przez stosowanie metod odnowieniowych i kształtowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów. Hodowla lasu polega na stosowaniu szeregu zabiegów odnowieniowych, pielęgnacyjnych i ochronnych dotyczących wszystkich faz rozwojowych drzewostanów.

Mikroregiony nasienne występujące na terenie Nadleśnictwa Bytów - SO 11 SO 31 SO 32 BK 30 SO BK JD Dbb Brz Św MD 10.

Nadleśnictwo Bytów posiada Szkółkę Leśną "Jutrzenka" o powierzchni manipulacyjnej 15,76ha z czego powierzchnia produkcyjna to 9.9ha, która zabezpiecza zapotrzebowanie na sadzonki zarówno Nadleśnictwa Bytów sąsiednich nadleśnictw Trzebielino i Warcino.