Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia zorganizowanego leśnictwa na ziemi bytowskiej sięga roku 1760. Od 1984 roku Nadleśnictwo łączy w sobie dzieje trzech jednostek: Bytów, Borzytuchom i Gołębia Góra.

Fot. Budynek byłego nadleśnictwa Gołębia Góra

Większość obszaru nadleśnictwa pod względem przyrodniczo-leśnym należy do Krainy Bałtyckiej, dzielnicy Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, i tylko południowo-wschodnia część obrębu Bytów należy do Krainy Wielkopolsko –Pomorskiej, dzielnicy Borów Tucholskich.

Pomimo dużej zmienności krajobrazowej i siedliskowej, drzewostany nadleśnictwa są dość jednorodne, gdyż około 65 proc. powierzchni zajmują jednolite sośniny. Obok wielopostaciowego boru sosnowego, najważniejszym zbiorowiskiem leśnym jest buczyna pomorska. Zachowały się też naturalne fragmenty takich zespołów roślinnych jak grąd, ols, łęg olszowo-jesionowy czy torfowisko wysokie. Spotkamy tutaj jeziora lobeliowe.

W 1981 roku utworzono Park Krajobrazowy „Dolina Słupi", który znajduje się na znacznej części zasięgu działania nadleśnictwa. Ustanowiono tu siedem rezerwatów przyrody: „Grodzisko Borzytuchom", „Jezioro Duże i Małe Sitno", „Gołębia Góra", „Gniazda Orła Bielika", „Las nad Jeziorem Mądrzechowskim", „Mechowiska Czaple" oraz „Dolina Huczka". Na terenie nadleśnictwa znajdują się 22 pomniki przyrody.

Rozległe i różnorodne lasy, czynią te okolice niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym. Na terenie nadleśnictwa przygotowano dziesięć ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. Poza atrakcjami przyrodniczymi, można tu zobaczyć zamek krzyżacki z przełomu XIV i XV wieku, znajdującą się w Soszycy pochodzącą z 1896 roku, jedną z najstarszych elektrowni wodnych w Europie. Liczne zabytki sakralne oraz kulturowe.

W Bytowie warto zwiedzić poświęconą św. Hubertowi kaplicę w kościele pw. św. Filipa Neri.

Cały teren nadleśnictwa poprzecinany jest pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi. Coraz bardziej popularna staje się turystyka konna. Na rzekach Słupi, Kamienicy oraz Bytowej można uprawiać turystykę kajakową.