KONTAKT KONTAKT

Siedziba Nadleśnictwo Bytów
Nadleśnictwo Bytów
+48 59 822 60 66

ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów

Nadleśniczy
Krzysztof Rudnik
+48 59 822 60 66
Zastępca Nadleśniczego
Marek Skierka
+48 59 822 60 66
Sekretarz Nadleśnictwa
Karolina Dąbrowska-Hering
+48 59 822 60 66
Główny Księgowy
Mariusz Wilimowicz
+48 59 822 60 66

Dział Gospodarki Leśnej (ZG1)

Paweł Wolski
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 59 822 60 66
Kamila Grodzicka
spec. SL ds. gospodarki towarowej
Tel.: +48 59 822 60 66
Maciej Myszka
Spec. SL ds. użytkowania lasu, marketingu i łowiectwa
Tel.: +48 59 822 60 66 lub 728 534 009
Sławomir Trawicki
St. Spec. SL ds. marketingu
Tel.: +48 59 822 60 66
Michał Sinkiewicz
spec. SL ds. lasów niepaństwowych i informatyki
Tel.: +48 59 822 60 66

Dział Gospodarki Leśnej (ZG2)

Anita Kulas
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu (Hodowla lasu i nasiennictwo, szkółkarstwo) –zastępstwo Justyna Czaban-Jereczek
Tel.: +48 59 822 60 66
Hanna Zachert
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu i stanu posiadania
Tel.: +48 59 822 60 66
Justyna Czaban-Jereczek
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu (Hodowla Lasu i nasiennictwo, szkółkarstwo, rzecznik prasowy, edukacja przyrodniczo-leśna)
Tel.: +48 59 822 60 66
Wiesław Kożyczkowski
Starszy Specjalista ds. zagospodarowania lasu (Udostępnianie lasu dla turystyki i rekreacji, ochrona przyrody, ochrona przeciwpożarowa, lasy niepaństwowe) Zgłaszanie przypadków niszczenia stanowisk lęgowych
Tel.: +48 59 822 60 66

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Karolina Dąbrowska-Hering
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48 59 822 60 66
Agnieszka Cyra
St. Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 59 822 60 66
Ewa Zander
Sekretariat - Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 59 822 60 66
Iwona Szyca
spec. ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 59 822 60 66

Dział Finansowo - Księgowy

Ewelina Ostrowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 59 822 60 66
Beata Lang
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 59 822 60 66
Mariusz Wilimowicz
Główny Księgowy
Marta Kowalke
referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 59 822 60 66
Anna Senger
sepcjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 59 822 60 66
Natalia Zefert
referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 59 822 60 66

Stanowisko ds. pracowniczych

Alicja Lang-Jaśniak
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 59 822 60 66

Inżynierowie nadzoru

Jacek Głuszkiewicz
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 59 822 60 66
Paweł Wolski
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 59 822 60 66

Posterunek Straży Leśnej

Tadeusz Talewski
Starszy Strażnik Leśny Pełniący Funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej W Nadleśnictwie Bytów
Tel.: +48 59 822 60 66
Roman Staszewski
Strażnik Leśny
Tel.: 600291240