KONTAKT KONTAKT

Siedziba Nadleśnictwo Bytów
Nadleśnictwo Bytów
+48 59 822 60 66, +48 59 822 60 68
+48 59 822 97 90

ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów

Nadleśniczy
Radosław Grzegorczyk
+48 59 822 60 66
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu
Paweł Wolski
+48 59 822 60 66
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Krzysztof Rudnik
+48 59 822 60 66
Inżynier nadzoru
Jacek Głuszkiewicz
+48 59 822 60 66
Inżynier nadzoru
Jerzy Sudoł
+48 59 822 60 66
p.o. Główny Księgowy
Mariusz Wilimowicz
+48 59 822 60 66
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Olech Sinkiewicz
+48 59 822 60 66

Dział Gospodarki Leśnej (ZG1)

Paweł Wolski
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 59 822 60 66
Kamila Grodzicka
spec. ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 59 822 60 66
Krystian Gillmeister
Spec SL ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 59 822 60 66 lub 728 534 009
Sławomir Trawicki
St. Spec. SL ds. marketingu
Tel.: +48 59 822 60 66
Michał Sinkiewicz
Spec. S.L. ds. informatyki
Tel.: +48 59 822 60 66

Dział Gospodarki Leśnej (ZG2)

Krzysztof Rudnik
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 59 822 60 66
Katarzyna Głuszkiewicz
St. Spec. Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu (Ochrona lasu, łowiectwo, certyfikacja)
Tel.: +48 59 822 60 66
Hanna Zachert
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu - Stan posiadania, umowy dzierżawy, służebność, uzgodnienia infrastruktury liniowej, leśna mapa numeryczna, gospodarka łąkowo-rolna, edukacja przyrodniczo-leśna)
Tel.: +48 59 822 60 66
Dawid Plata
p.o. spec. SL ds. stanu posiadania (zastępstwo H. Zachert)
Justyna Czaban-Jereczek
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu (Hodowla Lasu i nasiennictwo, szkółkarstwo, rzecznik prasowy, edukacja przyrodniczo-leśna)
Tel.: +48 59 822 60 66
Wiesław Kożyczkowski
Starszy Specjalista ds. zagospodarowania lasu (Udostępnianie lasu dla turystyki i rekreacji, ochrona przyrody, ochrona przeciwpożarowa, lasy niepaństwowe) Zgłaszanie przypadków niszczenia stanowisk lęgowych
Tel.: +48 59 822 60 66

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Karolina Dąbrowska-Hering
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48 59 822 60 66
Agnieszka Cyra
p.o. Sekretarza
Tel.: +48 59 822 60 66
Ewa Zander
Sekretariat - Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 59 822 60 66
Iwona Szyca
spec. ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 59 822 60 66

Dział Finansowo - Księgowy

Ewelina Kuczyńska
p.o. Główny Księgowy
Tel.: +48 59 822 60 66
Beata Lang
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 59 822 60 66
Mariusz Wilimowicz
p.o. Główny Księgowy
Halina Szarzyńska
Starszy księgowy
Tel.: +48 59 822 60 66
Anna Senger
spec. ds finansowo-księgowych
Tel.: +48 59 822 60 66

Stanowisko ds. pracowniczych

Alicja Lang-Jaśniak
Tel.: +48 59 822 60 66

Posterunek Straży Leśnej

Olech Sinkiewicz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 59 822 60 66
Tadeusz Talewski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 59 822 60 66