KONTAKT KONTAKT

Siedziba Nadleśnictwo Bytów
Nadleśnictwo Bytów
+48 59 822 60 66, +48 59 822 60 68
+48 59 822 97 90

ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów

Nadleśniczy
Radosław Grzegorczyk
+48 59 822 60 66
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu
Paweł Wolski
+48 59 822 60 66
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Krzysztof Rudnik
+48 59 822 97 82
Inżynier nadzoru
Jacek Głuszkiewicz
59 822 96 30
Inżynier nadzoru
Jerzy Sudoł
59-822-97-84
p.o. Główny Księgowy
Ewelina Kuczyńska
+48 59 822 97 94
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Olech Sinkiewicz
Tel.: 59-822-97-97
Zgłaszanie przypadków niszczenia stanowisk lęgowych
Wiesław Kożyczkowski
Tel.: 58 822 97 88

Dział Gospodarki Leśnej (ZG1)

Paweł Wolski
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 59 822 96 34
Kamila Grodzicka
spec. ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: 59 822-97-86
Krystian Gillmeister
Spec SL ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: 59-822-97-85 lub 728 534 009
Sławomir Trawicki
St. Spec. SL ds. marketingu
Tel.: 59 822 60 66
Gabriela Kulas
Starszy spec. ds. gosp. towarowej
Tel.: 59-822-97-91
Michał Sinkiewicz
Spec. S.L. ds. informatyki
Tel.: 59 822 96 36

Dział Gospodarki Leśnej (ZG2)

Krzysztof Rudnik
Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 59 822 60 66
Katarzyna Głuszkiewicz
St. Spec. Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu (Ochrona lasu, łowiectwo, certyfikacja)
Tel.: +48 59 822 60 66
Jacek Megier
p. o. Referent d. s. zagospodarowania lasu (zastępstwo K. Głuszkiewicz)
Tel.: +48 59 822 60 66
Hanna Zachert
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu - Stan posiadania, umowy dzierżawy, służebność, uzgodnienia infrastruktury liniowej, leśna mapa numeryczna, gospodarka łąkowo-rolna, edukacja przyrodniczo-leśna)
Tel.: 059 822-96-37
Justyna Czaban-Jereczek
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu (Hodowla Lasu i nasiennictwo, szkółkarstwo, rzecznik prasowy, edukacja przyrodniczo-leśna)
Tel.: 059 822-97-99
Wiesław Kożyczkowski
Starszy Specjalista ds. zagospodarowania lasu (Udostępnianie lasu dla turystyki i rekreacji, ochrona przyrody, ochrona przeciwpożarowa, lasy niepaństwowe)
Tel.: 58 822 97 88

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Karolina Dąbrowska-Hering
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48 59 822 60 66
Agnieszka Cyra
p.o. Sekretarza
Tel.: 59-822-97-96
Ewa Zander
Sekretariat - Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: Tel. 59-822-60-66 lub 68; 59-822-97-80 Lub 696 495 072
Iwona Szyca
spec. ds. zamówień publicznych
Tel.: 59-822-96-33

Dział Finansowo - Księgowy

Ewelina Kuczyńska
p.o. Główny Księgowy
Tel.: 59 822 97 94
Beata Lang
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 59 822 60 66
Urszula Połojko
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 59-822-96-32
Halina Szarzyńska
Starszy księgowy
Tel.: +48 59 822 60 66
Anna Senger
spec. ds finansowo-księgowych
Tel.: 59 822 97 92

Posterunek Straży Leśnej

Olech Sinkiewicz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 59-822-97-97
Tadeusz Talewski
Strażnik Leśny
Tel.: 59-822-96-31