Lasy nadleśnictwa

Piaszczyste pagórki porośnięte sosnowymi drzewostanami. Rynnowe doliny wypełnione przez wody bardzo czystych, często lobeliowych jezior. Drzewostany liściaste porastające żyźniejsze fragmenty morenowego krajobrazu oraz rzeki, których odcinki posiadają charakter rzek górskich to charakterystyczne cechy ziemi bytowskiej.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.