Lasy nadleśnictwa

Piaszczyste pagórki porośnięte sosnowymi drzewostanami. Rynnowe doliny wypełnione przez wody bardzo czystych, często lobeliowych jezior. Drzewostany liściaste porastające żyźniejsze fragmenty morenowego krajobrazu oraz rzeki, których odcinki posiadają charakter rzek górskich to charakterystyczne cechy ziemi bytowskiej.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.